Day

June 25, 2020

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Opća skupština Ujedinjenih naroda je 1987. proglasila 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama želeći time upozoriti globalnu svjetsku javnost na rastući problem zlouporabe droga u društvu i potrebu uključivanja svih aktera, kako...
Saznaj više