Svjetski dan nepušenja 2022. – Prijave za školu nepušenja u Zadru