Obilježen Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe i nezakonite trgovine drogama