Obilježili smo Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama