Day

June 21, 2017

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama 2017.

Opća skupština Ujedinjenih naroda je 1987. proglasila 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama želeći time upozoriti globalnu svjetsku javnost na rastući problem zlouporabe droga u društvu i potrebu uključivanja svih aktera, kako...
Saznaj više