Day

June 16, 2016

Samopoštovanje, samopouzdanje i mentalno zdravlje

Kvaliteta našeg života ovisi o tome kakvi smo mi sami, odnosno koliko imamo samopouzdanja i samopoštovanja. Iako su samopouzdanje i samopoštovanje povezani i utječu jedno na drugo, valja naglasiti i njihove razlike. Dok se samopoštovanje odnosi na doživljaje koje imamo o sebi i...
Saznaj više