Day

March 3, 2016

Elektroničko nasilje

Informacijska tehnologija kao sveprisutna i lako dostupna ima vrlo širok opseg uloga u svakodnevnom životu mladih osoba. Prema istraživanju Hrabrog telefona, čak 95% djece između 11 i 18 godina posjeduje računalo, a njih 91% se koristi internetom. Pojavom „pametnih” telefona...
Saznaj više